Tarih: 7 - 11 Ağustos 2017

Bize dayatılan kimliklerle hayvansı dürtülerimizi saklamamızöğretiliyor. Filmlerde öğretilen romantik aşk hikayelerini hayatımıza adapte etmeye çalışıyoruz. Farkında olmadığımız sanal dünyamızda
bilinç dışı bir yaşama evriliyoruz. Tüketmek, bilgiyi tüketmek, sömürmek, sömürülmek, doğal olanı para ile elde etmek, arzularımızdan koparılmak, arzusuz yaşamaya alıştırılmak gibi daha nice dürtüsüzleştirilmiş yaşam formlarını sistemin içinde buluyorum. Bu yüzden çağımızın depresyon çağı olduğunudüşünüyorum.Hepimiz içimizdeki vahşi kimliği arıyoruz ve bize vahşiliğimizden utanmamız öğretiliyor. Bu depresyona kapılıp gittiğimiz sürece içimizdeki dört ayaklı canlıyı keşfedemeyeceğiz. Atölyede bedenimizin organik yapısını keşfederek örselemeye çalıştığımız dürtülerimizi hatırlatmaya ve yalnız olmadığımızı söylemeye çalışacağız. !

Atölye yürütücüsü: Dicle Doğan